Partio on edullinen harrastus. Pohjan Veikoissa vuosittaiset jäsenmaksut koostuvat Oulun NMKY:n jäsenmaksusta (noin 25 euroa) ja Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta (noin 60 euroa). Pohjan Veikkojen ja ONMKY:n maksut laskutetaan helmi-maaliskuussa ja Suomen Partiolaisten heti liittymisen jälkeen sekä vuosittain loka-marraskuussa. Maksuilla saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaisten toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen. Jäsenedut sisältävät mm. tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutuksen ja Partio-lehden. Lippukunnan kokoustilat ovat maksuttomat ja niitä ylläpidetään ONMKY:n jäsenmaksulla.

Jäsenmaksujen lisäksi suurin osa retkistä ja leireistä ovat maksullisia. Osallistumismaksuilla katetaan tapahtumien kulut. Maksettu Suomen partiolaisten jäsenmaksu on edellytyksenä partiotapahtumiin osallistumiselle sekä partiovakuutuksen voimassaololle.

Perhealennus

Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.


Maksuvapautukset ja avustukset

Jokainen nuori tarvitsee tolkullista tekemistä ja ryhmän, johon kuulua. Kuitenkin joka kolmas nuori jättää harrastuksen aloittamatta, koska rahat eivät riitä. Pohjan Veikoille on tärkeää, ettei kenenkään partioharrastus jää rahasta kiinni.

Tapahtumamaksuvapautus

Lippukunnanjohtaja ja apulaislippukunnanjohtaja myöntävät harkinnanvaraisia tapahtumamaksuvapautuksia vapaamuotoisten anomusten perusteella. Anomukset käsitellään luottamuksellisesti. Yhteystiedot

Suomen Partiolaisten Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota.

Jäsenmaksuvapautusta anotaan partiopiiriltä eli Pohjanmaan Partiolaiset ry:ltä Kuksassa. Lisätietoja: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Oulun NMKY ry:n Viisi leipää, kaksi kalaa -rahasto

Ynnin Viisi leipää, kaksi kalaa -rahastosta myönnetään nuorille kertaluonteisia avustuksia harrastustoiminnan kuluihin.

Harrastusmaksuja tai harrastusvälineiden hankintaa varten

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu mm. lasten harrastusmenoja varten:

Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. Laki toimeentulotuesta 7 c §
Täydentävää toimeentulotukea voi hakea Oulun kaupungilta.

Kirkon diakoniatyö auttaa ja neuvoo lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvissä asioissa. Oulun Diakonissalaitos tarjoaa tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Myös Pelastakaa Lapset ry:ltä voi tiedustella apua.

HOX! Lippukunnan omasta retkivälinelainaamosta voi lainata retkivälineitä korvauksetta.

Kansainvälinen partiotoiminta

Suomen Partiolaiset myöntää apurahoja tietyin kriteerein yksittäisille henkilöille kansainväliseen partiotoimintaan.