Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit

Robert Paden-Powell

Partio pähkinänkuoressa

Partio on vastavoima "Miks mun pitäis?" ja "Ei kuulu mulle!" -asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Siihen osallistuvat pienimmätkin partiolaiset: vastuun antaminen nuorille on partion perusidea. Partioon kuuluu seikkailua ja elämyksiä, jotka kasvattavat tervettä luottamusta omiin kykyihin. Ryhmässä oppii toisaalta myös, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole olemassa parasta partiolaista.


Mitä partiossa tehdään?

Partiossa opitaan käden ja mielen taitoja. Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten ja meloen. Osataan ensiapua ja osallistutaan pelastuspalvelutyöhön. Tunnetaan maamerkit ja yövytään tulilla. Tehdään ympäristönsuojelu- ja kehitysapuprojekteja. Partiossa kymmenvuotiaat kokoavat hätäapupaketin pakolaislapselle ja keittävät perunoita metsässä. Partiossa aikuisetkin leikkivät ja laulavat.

Partio sopii kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten kanssa. Partio on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa. Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö. Suomessa partiolaisia on 60 000 ja koko maailmassa noin 38 miljoonaa.

Partio on pohjimmiltaan kasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä.

  • Tule mukaan partioon!


  • Partio on elämää ja seikkailua

Partioaate

Partiolupaus

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa ikäkauden ihanteita ja olla avuksi toisille.

Partioihanteet

  • Kunnioittaa toista ihmistä
  • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • Olla luotettava
  • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • Kehittää itseään ihmisenä
  • Etsiä elämän totuutta

Partiolaisten tunnus

Ole valmis!


Osana isoa kokonaisuutta

Lauma, joukkue ja vartio

Nuorimmat partiolaiset kuuluvat omaan ryhmäänsä; sudenpentulaumaan, seikkailijajoukkueeseen tai tarpojavartioon. Ryhmät ovat kooltaan muutamasta hengestä pariin kymmeneen.

Lippukunta

Partiolippukunta, eli partion paikallisyhdistys, on partiotoiminnan perusyksikkö, joka toimii tietyllä maantieteellisellä alueella. Lippukunta koostuu yleensä noin 20–200 eri-ikäisestä partiolaisesta. Suomessa on yli 850 lippukuntaa. Näistä yli puolet on yhteislippukuntia, joissa toimii sekä tyttöjä että poikia. Pohjan Veikot on sekalippukunta.

Piiri

Jokainen lippukunta kuuluu jäsenenä johonkin kymmenestä partiopiiristä. Piiri on alueensa lippukuntien yhteenliittymä ja sen keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Pohjan Veikot kuuluu Pohjanmaan Partiolaisiin.

Keskusjärjestö

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter (SP-FS) ry on suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö. Järjestöön kuuluvat kaikki partiopiirit.

Maailmanjärjestöt

Maailmassa on kaksi partiolaisten maailmanjärjestöä, joiden kautta partiotoiminta sidotaan yhteen yhtenäiseksi maailmanlaajuiseksi liikkeeksi.