Mitä partio on?

Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit.

Partio on vastavoima "Miks mun pitäis?" ja "Ei kuulu mulle!" -asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Siihen osallistuvat pienimmätkin partiolaiset: vastuun antaminen nuorille on partion perusidea. Partioon kuuluu seikkailua ja elämyksiä, jotka kasvattavat tervettä luottamusta omiin kykyihin. Ryhmässä oppii toisaalta myös, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole olemassa parasta partiolaista.

Mitä partiossa tehdään?

Partiossa opitaan käden ja mielen taitoja. Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten ja meloen. Osataan ensiapua ja osallistutaan pelastuspalvelutyöhön. Tunnetaan maamerkit ja yövytään tulilla. Tehdään ympäristönsuojelu- ja kehitysapuprojekteja. Partiossa kymmenvuotiaat kokoavat hätäapupaketin pakolaislapselle ja keittävät perunoita metsässä. Partiossa aikuisetkin leikkivät ja laulavat.

Partio sopii kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten kanssa. Partio on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa. Partio on maailman suurin nuorisoliike. Suomessa partiolaisia on 65 000 ja koko maailmassa noin 45 miljoonaa yli 200 maassa.

Partio on kasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on kasvattaa nuorista tasapainoisia, vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä.

Partioaate

Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Partioihanteet, partiolupaus ja tunnus kuvaavat lyhyesti ja ytimekkäästi partion arvopohjaa. Partioihanteet ja niiden merkitykset vaihtelevat ikäkausittain.

Partiolupaus

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa 'ikäkauden' ihanteita ja olla avuksi toisille.

Partiolaisten tunnus

Ole valmis!

Partioihanteet

  • Kunnioittaa toista ihmistä
  • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • Olla luotettava
  • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • Kehittää itseään ihmisenä
  • Etsiä elämän totuutta

Osana isoa kokonaisuutta

Lauma, joukkue ja vartio

Nuorimmat partiolaiset kuuluvat omaan ryhmäänsä; sudenpentulaumaan, seikkailijajoukkueeseen tai tarpojavartioon. Ryhmät ovat kooltaan muutamasta hengestä pariin kymmeneen.

Lippukunta

Partiolippukunta, eli partion paikallisyhdistys, on partiotoiminnan perusyksikkö, joka toimii tietyllä maantieteellisellä alueella. Lippukunta koostuu yleensä noin 20–200 eri-ikäisestä partiolaisesta. Suomessa on yli 700 lippukuntaa. Näistä yli puolet on yhteislippukuntia, joissa toimii sekä tyttöjä että poikia. Pohjan Veikot on yhteislippukunta.

Piiri

Jokainen lippukunta kuuluu jäsenenä johonkin kymmenestä partiopiiristä. Piiri on alueensa lippukuntien yhteenliittymä ja sen keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Pohjan Veikot kuuluu Pohjanmaan Partiolaisiin.

Keskusjärjestö

Suomen Partiolaiset on suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö, joka tukee piirejä ja vastaa partio-ohjelmasta.

Maailmanjärjestöt

Maailmassa on kaksi partiolaisten maailmanjärjestöä, joiden kautta partiotoiminta sidotaan yhteen yhtenäiseksi maailmanlaajuiseksi liikkeeksi.